Bomenkwestie

Acer griseum

Niets zo makkelijk en moeilijk als de omgang met buren. Gaat het niet zo lekker onderling, dan zijn bomen vaak het onderwerp van heftige discussies. Je kent vast wel een burenverhaal, of je hebt zelf een burenverhaal, dat zo door de rijdende rechter kan worden behandeld. 

Gelukkig is de relatie met onze buren meer dan goed en dat houden we graag zo. Er was echter wel een dingetje met de boom. Er stond een prachtige zwarte berk in onze tuin toen we hier kwamen wonen. Je kon hem in eerste instantie niet eens zien. De vorige bewoners hadden gekozen voor een ‘privacytuin’, met coniferen, bomen en hoge struiken. Kleine coniferen waren enorm groot geworden en zijn door ons allemaal verwijderd. De berk bleef. De buren rechts genoten van de boom, de buurvrouw links was er niet zo blij mee. We beloofden de boom ieder jaar tot op de erfgrens terug te snoeien en kort te houden. Zo gezegd, zo gedaan.

Het snoeien maakte de boom niet mooier, we keken de hele winter naar een lelijke vorm. We besloten de boom te verwijderen. Juist toen verscheen er een rode beuk in zuilvorm op een meter van de erfgrens (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’). Een donkere, sombere zuil die als heester kan worden aangemerkt. De stam was nog niet dik genoeg om boom te zijn. Een plant is officieel een boom als het voldoet aan deze omschrijving:

Een boom is een overblijvend houtig gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 cm op een hoogte van 1,30 m boven het maaiveld.

We stelden van schrik het verwijderen van de berk nog even uit, maar uiteindelijk is deze vervangen door een kleinblijvende, langzaam groeiende boom. Wacer griseume hebben de Acer griseum meer dan twee meter vanaf de erfgrens* geplant en hem zo geplaatst dat de rode beuk geen eyecatcher meer is, maar een achtergrond voor onze boom.

In de herfst verkleurt de Acer naar een knalrode kleur, wat ook mooi matcht met de beuk. De afgevallen bladeren zijn prachtig. Zo is een moeilijke situatie omgebogen naar een mooie oplossing.

* Op grond van Artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek is bepaald dat het niet geoorloofd is binnen bepaalde afstanden van een anders erf bomen, heesters of heggen te hebben. Voor bomen is deze afstand in beginsel 2 meter, voor heesters en heggen 50cm. Er zijn uitzondering mogelijk als de beplanting met toestemming van beide partijen wordt neergezet. Zorg dan wel voor een schriftelijk bewijs.