Groen Schoolplein

Ontspannen, ontdekken, leren, spelen, werken, dat is allemaal mogelijk op een groen schoolplein.

Wil je ook een schoolplein waarop kinderen kunnen groeien en op een plezierige wijze met elkaar kunnen omgaan? Start jouw eigen project door binnen jouw school op zoek te gaan naar medestanders. Vorm hiermee een projectgroep en je bent begonnen.

Wat komt er allemaal op je af bij dit project?

Allereerst is het van belang te bepalen wat er allemaal op het schoolplein plaatsvindt en wat je wilt dat je er kunt doen. Om de wensen in kaart te brengen kun je bijvoorbeeld de leerlingen tekeningen laten maken van hun ideale schoolplein.

Ook is het interessant om te kijken naar de leerdoelen die worden nagestreefd binnen het huidige onderwijs. Welk deel daarvan kan net zo goed, of beter, worden gehaald buiten? Als je hier in een vroeg stadium rekening mee houdt en tijdens het traject meeneemt ontstaat er een plein waarbij de kinderen op verschillende manieren worden uitgedaagd.

Er kunnen speeltoestellen en tegels worden gerecycled, maar op een bepaald moment is er geld nodig om net dat ene speeltoestel aan te kopen, of een hovenier in te schakelen. Wie uit de projectgroep gaat op zoek naar fondsen en andere geldbronnen? Daarnaast kun je gebruik maken van het budget voor het plein en er kunnen acties worden georganiseerd. Er kan bijvoorbeeld een sponsorloop worden georganiseerd voor de aanleg van een waterpomp.

Een plein ombouwen samen met ouders en buurtgenoten levert een geweldig moment op. Een feestelijke opening is een mooi moment om contact te hebben met alle betrokkenen. Het is daarnaast belangrijk dat al vanaf het begin gedacht wordt aan het borgen van het plein. Is er ook voor de toekomst voldoende geld en aandacht om het plein in goede conditie te houden. Hiervoor kun je een planning in het pleinlogboek opnemen. Hierin worden ook de certificaten opgenomen.

De Ontwerpsalon heeft eerder dit traject doorlopen en kan u begeleiden naar uw groene schoolplein. Neem hiervoor contact op met Afra.